Programa de mediació per al lloguer social

Habitatge 9349 - Programa de mediació per al lloguer social Departament de Drets Socials governacio

Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans dependents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament. Per als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització  24.10.2016