Presentar el butlletí i protocol de proves

Presentar el butlletí i protocol de proves 9707 - Implantació una infraestructura comuna de telecomunicacions Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Finalitzats els treballs d’execució de la ICT cal presentar un butlletí d’instal·lació, signat electrònicament per l’empresa habilitada que acrediti que s’ha dut a terme d’acord amb les indicacions del projecte tècnic. També s'ha de presentar un protocol de proves que constati que la instal·lació funciona correctament.

Es pot presentar en qualsevol moment.

Documents que cal adjuntar amb el formulari telemàtic, signats electrònicament:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.