Subvencions per al pagament de lloguer

Habitatge 20246 - 20246_Subvencions per al pagament del lloguer Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Llegiu-ne més

Per persones que tinguin aprovada l'ajut per al pagament del lloguer de la convocatòria 2020, amb rebuts pendents de justificar, poden aportar-los per un dels següents canals:

       - Posar-vos en contacte amb la Oficina Local que us correspongui per presentar-los,
       - Utilitzar la petició genèrica que trobareu en aquest enllaç, fent referència a l'expedient.

 

Es recomana fer servir el navegador Chrome o Firefox, ja que algunes versions d’Explorer poden donar problemes.    

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria .

Què necessiteu fer?

Data actualització  01.06.2021