• Inici
  • Funció pública
  • Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

L'Acord del Govern de 3 de juny de 2014 encarrega al Departament, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, el disseny, el desenvolupament i la governança del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.  

Des d'aquest aquest espai trobareu la informació relativa al Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, els enllaços a les actuacions relacionades i la normativa corresponent. 

L'eix 1 té com a objectiu fomentar i promoure la transparència en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, impulsar l’avaluació de les polítiques públiques i esdevenir un element clau que ha d’inspirar i orientar la seva reforma.

Portal dades obertes gencat   
Banc de dades d'ocupació pública     
Espai web del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017       

Informació relacionada

L’eix 2 té com a objectiu desenvolupar la infraestructura ètica, mitjançant la promoció de codis d’integritat i bones pràctiques i un marc de gestió que permeti avaluar i retre comptes en aquest àmbit. 

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu     
Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya    
Bones pràctiques i ètica en la contractació pública      
      

Informació relacionada

L’eix 3 té com a objectiu dissenyar i implementar un nou model de polítiques en aquest àmbit que, mitjançant els canvis normatius oportuns, introdueixin graus de flexibilitat més elevats i impulsin i facilitin els processos de professionalització i mobilitat, i un nou marc en polítiques socials.  

Informació relacionada

L’eix 4 té com a objectiu professionalitzar, mitjançant el corresponent desplegament normatiu, els càrrecs directius de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, introduint criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i d’avaluació de resultats.

Projecte de llei d’ordenació del sistema de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, aprovat pel Govern de la Generalitat el 21 de juliol de 2015 i tramès al Parlament (X Legislatura)    

Informació relacionada

L’eix 5 té com a objectiu facilitar la relació de l’Administració de la Generalitat amb la ciutadania i, en especial, l’establiment i desenvolupament d’iniciatives empresarials, mitjançant l’impuls de solucions tecnològiques i la simplificació de processos en l’organització de l’Administració de la Generalitat. 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació - CTTI  
Consorci Administració Oberta de Catalunya  
EACAT - Extranet de les Administracions Catalanes   

Informació relacionada

L’eix 6 té com a objectiu dissenyar i posar en marxa un pla corporatiu de foment de la innovació en l’activitat de l’Administració fonamentat en la perspectiva de la gestió del talent, que propiciï l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones pràctiques, així com la implicació del personal al seu servei.

La iNNOtECA, una finestra a la innovació
                           

Informació relacionada

L’eix 7 té com a objectiu racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i del sector públic a través d’una única norma, racionalitzar i ordenar els òrgans col·legiats, i revisar i regularitzar els negociats de l’Administració de la Generalitat. 

Informació relacionada

L’eix 8 té com a objectiu dissenyar un nou pla de racionalització i simplificació del sector públic que l’identifiqui amb els valors del servei públic i l’orienti a la creació de valor i a la rendició de comptes, d’acord amb el principi de transparència i en congruència amb les condicions de l’entorn i del marc financer. 

L’eix 9 té com a objectiu aconseguir una prestació de serveis de qualitat: cal dissenyar el marc institucional de col·laboració publicoprivada, basat en la creació de valor públic i avaluació de resultats; posar en marxa un procés de millora que reforci les capacitats internes de l’Administració per gestionar aquest tipus de processos i avaluar-los de forma sistemàtica i transparent. 

Data d'actualització:  02.11.2017