• Inici
  • La Generalitat abonarà als empleats públics aquest juliol l’increment de l’1% de les seves retribucions

La Generalitat abonarà als empleats públics aquest juliol l’increment de l’1% de les seves retribucions

També rebran en la nòmina del mes els endarreriments des de l’1 de gener

11/07/2017 17:26

La Generalitat abonarà aquest mes de juliol de 2017 l’1% d’increment de les retribucions del personal, amb efectes del mes de gener de 2017, en compliment de les previsions de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Cal recordar que la Llei 4/2017, de 28 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix l’aplicació a les retribucions del personal del sector públic dels increments retributius que pugui establir l’Estat, respectant-ne el seu percentatge màxim, que és de l’1%. El caràcter bàsic dels increments retributius del personal del sector públic no ha possibilitat l’aplicació d’increments en les retribucions del personal per al 2017 fins que no ha estat publicada la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, el passat dia 28 de juny.