• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges.

10125 - Subvencions per rehabilitar en matèria d’accessibilitat edificis en barris del parc públic d’habitatges Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Són subvencions per a obres per garantir la seguretat estructural i la  millora  de la seguretat d’ utilització i de l’accessibilitat dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Complementàriament a la subvenció global destinada a finançar l'actuació a l'edifici, existeixen ajuts individuals de cohesió social per cobrir l'import de la quota dels titulars d'habitatges que pertanyen a l'edifici on s'han de fer les obres de rehabilitació objecte de la subvenció.

Llegiu-ne més

Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Podeu consultar aquí els municipis que en formen part.

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE), la sol·licitud del certificat d'aptitud, el Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) i l'etiqueta energètica.

A les juntes de propietaris i les persones titulars d’habitatges dels barris gestionats per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L'ajut individual va lligat a la subvenció de rehabilitació del conjunt de l'edifici

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.06.2019