• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

9920 - Registre de convenis de col·laboració i cooperació Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència governacio

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat:

  • Fa publicitat dels convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb qualsevol persona privada o pública, així com dels encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya, que també s'hi han d'inscriure.
  • Emet informes en relació amb tots els convenis i acords que signa la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris i ens públics d'altres estats o organismes internacionals.
  • Ha de fer publicitat, a partir de l'1 de gener de 2016, de tots els convenis i encàrrecs de gestió que subscriguin els ens que integren l'Administració local a Catalunya, que els poden trametre al Registre de convenis mitjançant EACAT, emplenant un formulari de tramesa i adjuntant en format PDF l’acord i el conveni o encàrrec de gestió.
  • El Registre té caràcter públic i es pot consultar presencialment i telemàticament (l'accés telemàtic està disponible en català, castellano, euskara, galego i aranés), així com en el Portal de la Transparència.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització  29.05.2017