• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Programa de mediació per al lloguer social

Habitatge 9349 - Programa de mediació per al lloguer social Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans dependents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament. Per als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


Què necessiteu fer?

Data actualització 24.10.2016