• Imprimeix

Procés de selecció de nou accés restringit per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228)

21183 - Procés de selecció de nou accés restringit per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (conv. 228) Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública governacio

Es convoca el procés selectiu de nou accés restringit per proveir 24 places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçat a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual, de la categoria d’ajudant/a d’oficis-serveis generals (grup E) (núm. de registre de la convocatòria 228).

Llegiu-ne més

Podeu consultar la llista definitiva del aspirants seleccionats al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler.

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, en l'apartat de Funció Pública.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 31.05.2018