• Imprimeix
Procediment per exercir el dret de petició

Exercir el dret de petició

Exercir el dret de petició 4115 - Procediment per exercir el dret de petició Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Podeu fer la sol·licitar en qualsevol moment.

Podeu aportar documentació per donar suport a l'escrit de petició.

Les peticions s'han de fer per escrit mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne l'autenticitat, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Que quedi constància de la transmissió i de la recepció, de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions.
  • Que s'identifiqui el remitent i el destinatari de la comunicació.
  • Ques'hagi assenyalat el suport, el mitjà o l'aplicació preferent de comunicació amb l'Administració de la Generalitat en qualsevol moment de la tramitació del procediment o del desenvolupament de l'actuació administrativa.
  • El ciutadà es pot dirigir a les bústies de suggeriments o consultes que tenen els webs dels departaments de la Generalitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.