• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2020

9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


- Aquesta prestació és incompatible amb:

Les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos.

Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

  • Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:
    • Per a renovació de la prestació permanent ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2019, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010.
  • No poden accedir a aquestes renovacions:
    • Les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/970/2018, de 16 de maig.
    • Les persones que l’any passat van rebre les prestacions per al pagament del lloguer, segons la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d’11 d’abril, TES/667/2015, de 2 d’abril, GAH/940/2016, de 5 d’abril, GAH/657/2017, de 27 de març, GAH/942/2018, de 10 de maig i la TES/94/2019, de 17 de gener
Què necessiteu fer?

Data actualització 16.01.2020