• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Habitatge 9077 - Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:

  • La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
  • L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

Aquesta doble finalitat cerca prevenir l'exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


Data actualització 27.09.2017