• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

Habitatge 8964 - Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial cal inscriure's prèviament en aquest Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial. Aquest Registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits garantint la màxima transparència.

Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones fisiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o comprometin  a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre ells.

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


En les sol·licituds d'inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatges protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s'haurà d'adjuntar el document que trobareu a l'apartat documentació.

A les persones que vulguin optar a la concessió d'un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts.

Què necessiteu fer?

Data actualització 27.01.2017