• Imprimeix
Implantació d'una infraestructura comuna de telecomunicacions

Presentar el butlletí i protocol de proves

Presentar el butlletí i protocol de proves 9707 - Implantacio una infraestructura comuna de telecomunicacions Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Finalitzats els treballs d’execució de la ICT cal presentar un butlletí d’instal·lació, signat electrònicament per l’empresa habilitada que acrediti que s’ha dut a terme d’acord amb les indicacions del projecte tècnic, així com un protocol de proves que constati que la instal·lació funciona correctament.

Es pot presentar en qualsevol moment.

Documents que cal adjuntar amb el formulari telemàtic, signats electrònicament:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.