• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

4712 - Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L'adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat


A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.


La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.


L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Llegiu-ne més

Per dur a terme aquest tràmit de manera presencial a l'oficina d'atenció ciutadana de Barcelona (OAC c.Aragó, 244), cal demanar sempre cita prèvia.


⇒Guia per fer la reserva de cita prèvia a l'OAC del carrer Aragó pas a pas


Per a l'atenció de consultes especialitzades de cèdules d’habitabilitat seguirà sent necessari demanar cita segons indica l'apartat "cita prèvia per a consultes especialitzades"

Atenció: S'han modificat els terminis de pagament de les taxes de tramitació, consulteu l'apartat "PAS 2. Fer el pagament" en el tràmit.

A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

Data actualització 18.07.2019