• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

20829 - Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública governacio

El 4 d'agost de 2015, el Govern va ratificar el Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual, aprovat per la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat.

El document, que estableix un marc d'actuació, pretén ser una eina per prevenir, detectar i resoldre els casos d’assetjament sexual per eradicar aquestes conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen.

Llegiu-ne més

A tots els empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat, sigui quina sigui la seva funció en l’organització i sigui quin sigui el seu nivell jeràrquic, als quals se’ls apliquin les normes convencionals vigents, és a dir, l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Conveni col·lectiu únic de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2019