• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Assetjament psicològic en l'àmbit laboral

Administració pública 20824 - Assetjament psicològic en l'àmbit laboral Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública governacio

La Secretaria d'Administració i Funció Pública, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha impulsat el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.

Aquest protocol és una mostra més del compromís de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’erradicació d’aquestes conductes en el seu àmbit d’actuació intern i, en especial, en la prevenció de riscos laborals a la seva organització, per tal de garantir els drets de les persones que hi treballen.

Llegiu-ne més

A tots els empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat, sigui quina sigui la seva funció en l’organització i sigui quin sigui el seu nivell jeràrquic, als quals se’ls apliquin les normes convencionals vigents. És a dir, l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Conveni col·lectiu únic de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.02.2020