• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Habitatge 5148 - Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Llegiu-ne més

Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

També queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions que es duguin a terme en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Podeu consultar aquí els municipis que en formen part.

Atenció: TOTS els documents estan configurats com a formularis PDF, per poder omplir-los heu de descarregar-los i obrir amb Adobe Reader 9.1 o posterior. Els visors de PDF dels navegadors no permeten editar els documents.

 

Poden accedir a les subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
Què necessiteu fer?

Data actualització 07.06.2019