• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Subvencions per al pagament de lloguer

20246 - 20246_Subvencions per al pagament del lloguer Departament de Territori i Sostenibilitat governacio

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Llegiu-ne més

- Podeu demanar, a la vostra oficina d’habitatge, el certificat de les quantitats rebudes durant l'any 2018 en concepte d'ajuts per al pagament del lloguer

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.04.2019