• Imprimeix

Xarxa oberta

El Govern de la Generalitat, conscient de la importància que Catalunya esdevingui una Societat Digital avançada, ha volgut dotar tot el país, amb la màxima celeritat, d’aquelles infraestructures que contribueixin decisivament a la reactivació econòmica i, per tant, d’una xarxa de telecomunicacions de nova generació que permeti cohesionar els serveis públics i multiplicar la seva eficiència, així com fomentar la competència entre les operadores per facilitar uns serveis de telecomunicacions de gran amplada de banda a preu més baix per a la ciutadania i les empreses.

Amb aquest objectiu, l’any 2010 la Generalitat de Catalunya, mitjançant el CTTI, va adjudicar el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per al desplegament del projecte Xarxa Oberta a l’empresa Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, S.A.

L’objectiu d’aquest projecte (vigent a dia d’avui i en execució i amb serveis actius) és el desplegament d’una xarxa de fibra òptica, de titularitat pública, i la seva explotació i comercialització durant un període de 20 anys. Aquest xarxa havia de donar servei a 697 seus de la Generalitat de Catalunya distribuïdes en 96 municipis.

Tot i això, l’abast d’aquest contracte ha estat modificat a posteriori amb l’objectiu d’optimitzar inversions i, alhora, incrementar el número de seus a connectar amb fibra pròpia. Després d’aquesta modificació, i sense cap increment en el cost total del projecte, el nou abast inclou 1.040 seus distribuïdes en 104 municipis.


Data d'actualització:  30.01.2013