• Imprimeix

Xarxa de país : XFOCAT

Atès el context econòmic, que fa que la Generalitat no disposi de recursos per construir una xarxa pròpia que abasti tot el territori, el Govern va definir, l’any 2012, un nou model TIC per a la Generalitat de Catalunya amb dos grans objectius:

  • Dotar al país d’una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes.
  • Transformar l’Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i innovació en els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà.

 

D’aquesta manera, la Generalitat dóna resposta a una de les necessitats TIC de l’administració (la connexió de les seves seus amb alta capacitat), però també  del país, atès que aquesta xarxa, que ha d’estar desplegada en 4 anys, ha de connectar també les escoles, els centres de salut (hospitals, CAPs, etc.), els centres de recerca i innovació, i els polígons industrials. A més, la xarxa ha d’estar disponible en mode majorista per a la resta d’operadores a uns preus regulats, per facilitar l’arribada al màxim de territori possible per a usos privats.
A conseqüència de la definició i implantació d’aquest nou model de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) va treure a concurs públic el servei de connectivitat de totes les seus de la Generalitat no incloses en l’abast del projecte Xarxa Oberta. Això suposa de l’ordre de 4.600 seus, repartides en prop de 780 municipis de tot el país. Aquest nou contracte ha estat adjudicat a la UTE Telefónica de España, SAU – Telefónica Móviles España, SAU, que farà arribar la fibra òptica a totes les seus de la Generalitat no incloses en l’abast del projecte Xarxa Oberta i fins al 80% dels municipis catalans.
A través del desplegament d’aquesta xarxa d’alta capacitat, s’assolirà l’objectiu de cohesionar els serveis públics de la Generalitat de Catalunya tot multiplicant la seva potència de transmissió i facilitant la mateixa qualitat i l’accés als recursos a tots els serveis, independentment de l’indret de connexió. Es tracta per tant d’una inversió en infraestructures que ha de transformar la forma de treballar a la Generalitat i els serveis oferts a la ciutadania, tot augmentant la seva eficiència i la seva descentralització, i que ha de posar les bases tecnològiques per dotar Catalunya dels nivells de benestar i competitivitat necessaris per al futur del país.

Això no obstant, amb l’objectiu que la xarxa de Telefónica esdevingui una veritable xarxa de país, el CTTI ha inclòs al contracte l’obligació de l’adjudicatari de possibilitar l’accés a la xarxa al mercat dels operadors de telecomunicacions en base a una oferta majorista molt competitiva i l’obligació d’oferir als ens locals connectivitat en condicions molt avantatjoses. Aquest nou projecte està en procés d’anàlisi per presentar una notificació a la Comissió Europea, tot seguint les noves directrius d’ajuts d’Estat de la consulta pública oberta per DG COMP al respecte, cosa que en garantirà l’oferta majorista i el seu seguiment per part de les autoritats europees.

Com a conclusió de tot l’exposat, és important tenir present que tant XOC com Telefónica són proveïdors de serveis de connectivitat de la Generalitat de Catalunya, i que tots dos contractes tenen com a objectiu fer arribar la fibra òptica al màxim nombre de municipis, persones, empreses i institucions de Catalunya.

Mentre que el primer model, per considerar la construcció i titularitat pública de les infraestructures, tenia un determinat cost, el segon model permet un abast i uns serveis en termini més breu -aprofita xarxa existent- i de forma més econòmica. Per tant, el que s’ha fet és mantenir els objectius de país -disposar d’una xarxa al territori, dels millors serveis i oberts a tots els operadors per fomentar la competència-, tot cercant un model econòmicament viable amb el qual fer realitat l’increment de l’abast inicial.

Data d'actualització:  01.02.2016