• Imprimeix

CATNIX

catnix

El CATNIX és el punt neutre d’Internet de Catalunya i el seu objectiu és fer de punt d’intercanvi de tràfic de dades a l’àmbit territorial català, per tal d’augmentar la qualitat del servei d’Internet i agilitar el flux d’informació a la xarxa.

Els punts neutres (IXP, Internet Exchange Point) són infraestructures clau per a una Internet eficient, ja que connecten les xarxes d’operadors i proveïdors de continguts i de serveis internet (ISP) per facilitar-los l’intercanvi local de tràfic. A més de fer les comunicacions més àgils, els punts neutres aporten els beneficis següents:

  • Escurcen el camí que ha de recórrer la informació, reduint el nombre de vegades que la informació ha de passar entre les xarxes dels diferents operadors evitant punts de fallada i reduint el temps d’espera. Es proporciona, per tant, una millor qualitat de servei a l’usuari.
  • Descongestionen les xarxes troncals d’Internet. El tràfic local s’intercanvia dins el seu territori i no arriba a les xarxes troncals internacionals, que són alliberades així d’aquest tràfic local.
  • Faciliten l’eficiència del mercat de telecomunicacions ja que el membres presents al punt neutre poden negociar més fàcilment acords amb qualsevol dels operadors que s’hi connecten.

A Catalunya, el CATNIX, gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), serveix també de punt d’intercanvi de tràfic entre la Internet comercial i la Internet dedicada al món acadèmic i de recerca, ja que en aquesta infraestructura conflueixen tant les xarxes d’operadors i ISP com les de l’Anella Científica i RedIRIS.

El CATNIX va néixer l’any 1999 com a fruit del Pla Estratègic per a la Societat de la Informació "Catalunya en Xarxa", una iniciativa conjunta del Govern de la Generalitat i Localret, per tal "d’establir les bases i definir les actuacions que permetin a Catalunya assolir una posició capdavantera en aquesta nova Societat de la Informació".

La Generalitat de Catalunya va elaborar un Pla Estratègic per al període 2009-12 per tal de potenciar aquesta infraestructura i oferir als seus membres una plataforma que els aporti encara més valor afegit per desenvolupar la seva activitat empresarial. El principal objectiu d’aquest pla ha estat contribuir a millorar els serveis d’Internet de què disposen ciutadans i empreses a Catalunya.

Data d'actualització:  22.02.2017