Ja fa uns anys que els serveis electrònics avançats que van sorgint, requereixen cada vegada d'una major amplada de banda, i per aquesta raó, les xarxes de transport de dades tradicionals basades en el parell de coure han anat quedant obsoletes.

Així doncs, cal desplegar xarxes de telecomunicacions de nova generació i, avui en dia, tots els experts coincideixen en la consideració que aquestes s'han de basar en xarxes de fibra òptica.

Aquest desplegament fa anys que es va iniciar tímidament, i a Catalunya n'hem estat pioner, amb l'objectiu de col·locar Catalunya en un lloc privilegiat pel que fa a la competitivitat del seu teixit empresarial.

És en aquest context que la Direcció General de Comunicacions Electròniques (DGCE), manté com a objectiu afavorir la maximització dels desplegaments d'infraestructures de fibra òptica arreu del país, per tal d'assolir un territori vertebrat quant a disponibilitat d'accés a les xarxes i als serveis de nova generació.

En aquest sentit, la DGCE aposta de manera principal per maximitzar la inversió privada i l'abast dels seus desplegaments d'infraestructures de fibra òptica arreu del territori, tot i mantenir l'aposta per la intervenció pública des de l'Administració per complementar la iniciativa privada allà on sigui necessari.

La combinació d'aquestes dues realitats, la xarxa pública i la xara desplegada pel món privat, ha de constituir una autèntica xarxa de país, que permeti l'arribada dels serveis avançats de telecomunicacions arreu del territori en igualtat de condicions.

Pel que fa a l'aprofitament d'aquestes xarxes per a rellançar l'economia del país, la DGCE aposta també per iniciatives com ara la connexió dels polígons industrials a la xarxa troncal de fibra òptica i la creació d'anelles sectorials en diferents àmbits com per exemple la sanitat, la educació o l'automoció.
 

Xarxa oberta

El projecte Xarxa Oberta pretén vertebrar el país a través d'una xarxa de fibra òptica d'alta capacitat que arribi a tots els municipis de Catalunya, connectant totes les seus de les administracions públiques i oferint la capacitat sobrant als operadors privats en igualtat de condicions.

Banda ampla industrial

El projecte Banda ampla industrial pretén que les empreses catalanes puguin millorar la seva eficiència i la seva productivitat gràcies a les telecomunicacions, facilitant el desplegament de les xarxes de telecomunicacions d'alta capacitat als polígons industrials del país, i a través de la creació d'anelles sectorials de fibra òptica que connectin diferents organitzacions entre si.

CATNIX

El CATNIX és un punt neutre d'intercanvi de tràfic d'Internet que possibilita que el tràfic local dels operadors que hi són presents es pugui vehicular dins de Catalunya, guanyant temps de resposta i seguretat.

Xarxa de país : XFOCAT

Al voltant de les xarxes de nova generació sorgeixen multitud d'iniciatives associades, com ara les anomenades xarxes FTTH o fibra a la llar, o les xarxes MAN.