• Imprimeix

Procediment administratiu

TràmitDocumentNorma
Inici de l'expedient Presentació del projecte tècnic Article 9 del Reial Decret 346/2011
Inici de les obres Presentació de l'acta de replantejament (termini màxim de 15 dies naturals des de la seva signatura) Article 10.1 del Reial Decret 346/2011
Variacions del projecte inicial (si és el cas) Presentació d'annex al projecte, o de projecte tècnic modificat (si els canvis són substancials) Article 6.2 de l'Ordre ITC/1644/2011
Finalització de l'obra (I)
- Edificis d'ús residencial
- de fins a 20 habitatges
- i sense elements actius a la xarxa de distribució
Presentació de butlletí d'instal·lació acompanyat del corresponent protocol de proves Article 6.4 de l'Ordre ITC/1644/2011
Finalització de l'obra (II)
- Edificis de més de 20 habitatges
- o amb elements actius a la xarxa de distribució
- o edificacions d'ús no residencial
- Instal·lacions de Llar Digital
Presentació de butlletí d'instal·lació i de certificat d'execució de l'enginyer, visat pel col·legi professional, acompanyats del protocol de proves Article 6.5 de l'Ordre ITC/1644/2011
Finalització parcial de les obres (si és el cas) Presentació de butlletins d'instal·lació, protocols de proves i certificats d'execució parcials Article 6.8 de l'Ordre ITC/1644/2011
Obtenció de llicències i permisos de primera ocupació Sol·licitud de certificat administratiu Article 6.9 de l'Ordre ITC/1644/2011
Utilització i manteniment de la ICT Lliurament del manual d’usuari a la propietat i trasllat d’un exemplar per a cada habitatge Article 7 de l’Ordre ITC/1644/2011

 

Data d'actualització:  19.06.2015