• Imprimeix

Preguntes freqüents

Sí. El butlletí i el protocol de proves que s’adjunta al formulari de presentació han d’estar signats digitalment per acreditar la veracitat d’aquests documents. 

Sí, ha d’estar signat ja sigui per l’autor del document o per col·legi professional corresponent (visat/verificat). 

Es tracta del número atorgat a la ICT amb la presentació del projecte. S’informa d’aquesta dada quan es tramita el projecte. També el Negociat de Tramitació de Telecomunicacions pot proporcionar aquesta informació. 

No. Cal tornar a la plana del tràmit en línia, seleccionar el formulari desat a l’ordinador i enviar-lo a tramitar. Llavors s’obtindrà un justificant de presentació (vegeu manual d’ajuda sobre presentació telemàtica mitjançant la OVT)

És obligatòria la direcció d’obra sempre que es tracti d’edificis de més de 20 habitatges, que hi hagi elements actius a la xarxa de distribució, que es tracti d’edificis d’ús no residencial, o que es tracti d’edificacions que incloguin sistemes de llar digital.