És la que suporta els cables de la xarxa d’alimentació des del punt d’entrada general fins el registre principal ubicat en el registre d’instal·lacions de telecomunicacions inferior (RITI)

Formada per tubs, en igual nombre que la canalització exterior, o bé per canals que allotjaran únicament xarxes de comunicacions electròniques.

 

Data d'actualització:  20.02.2015