Del registre secundari poden sortir diverses canalitzacions secundàries que han de ser de capacitat suficient per allotjar tots els cables per als serveis de telecomunicació dels habitatges a les quals serveixin. Aquesta canalització es pot materialitzar mitjançant tubs o canals.

 Si és mitjançant tubs, en els seus trams comunitaris ha de ser com a mínim de 4 tubs, que s’han de destinar al següent:

  1. Un per a cables de parells o parells trenats.
  2. Un per a cables coaxials de serveis de TBA.
  3. Un per a cables coaxials de serveis de RTV.
  4. Un per a cables de fibra òptica.

Canalització secundària

Data d'actualització:  20.02.2015