És el recinte que permet establir la unió entre les xarxes d'alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edificació. Està a la zona exterior de l'edificació i hi conflueixen, d'una banda, les canalitzacions dels diferents operadors i, de l’altra, la canalització externa de la ICT de l'edificació.

La seva construcció correspon a la propietat de l'edificació i, llevat que compti amb l'autorització de la propietat, només pot ser utilitzada per donar servei a l'edificació de la qual forma part.

Dimensions interiors mínimes:

Núm de PAU (nota 1) de l’edifici

(longitud x amplada x profunditat)

Fins a 20

400x400x600

De 21 a 100

600x600x800

Més de 100

800x700x820

 

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Data d'actualització:  23.02.2015