• Imprimeix

Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions inferior (RITI)

És el local o habitacle on s'han d’instal·lar els registres principals corresponents als diferents operadors dels serveis de telefonia disponible al públic i de telecomunicacions de banda ampla, i els possibles elements necessaris per al subministrament d'aquests serveis. Així mateix, d'aquest recinte arrenca la canalització principal de la ICT de l'edificació.

Els registres principals per als serveis de telefonia disponible al públic i de banda ampla són les envoltants que contenen els punts d'interconnexió entre les xarxes d'alimentació dels diferents operadors i la de distribució de l'edificació.

En el cas particular que la xarxa de distribució de l'edificació atengui un nombre reduït de PAU, pot contenir directament el punt de distribució.

Dimensions mínimes:

Núm de PAU (nota 1)

Altura (mm)

Amplada (mm)

Profunditat (mm)

Fins a 20

2000

1000

500

De 21 a 30

2000

1500

500

De 31 a 45

2000

2000

500

Més de 45

2300

2000

2000

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superior

Data d'actualització:  20.02.2015