• Imprimeix

Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superior (RITS)

És el local o habitacle on s'han d’instal·lar els elements necessaris per al subministrament dels serveis de RTV i, si s'escau, elements dels serveis d'accés sense fil (SAI). S’hi han d’allotjar els elements necessaris per adequar els senyals procedents dels sistemes de captació d'emissions radioelèctriques de RTV, per a la seva distribució per la ICT de l'edificació o, en el cas de serveis d'accés sense fil, els elements necessaris per traslladar els senyals rebuts fins al RITI.

Dimensions mínimes:

Núm de PAU (nota 1)

Altura (mm)

Amplada (mm)

Profunditat (mm)

Fins a 20

2000

1000

500

De 21 a 30

2000

1500

500

De 31 a 45

2000

2000

500

Més de 45

2300

2000

2000

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Data d'actualització:  20.02.2015