Ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Logotip de la UE

La política de cohesió és la principal política d’inversió de la Unió Europea. L’Estratègia Europa 2020 és el marc general d’actuació cap on s’enfoca la política de cohesió europea.

El seu objectiu és donar suport a la creació d’ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

L’estratègia fixa 11 eixos prioritaris, amb la finalitat que la Unió Europea i els seus Estats membres impulsin la creació d’ocupació, la productivitat i la cohesió social.

"Una manera de fer Europa"

 1. Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
 2. Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 3. Competitivitat per les petites i mitjanes empreses (PIMES)
 4. Canvi cap a una economia baixa en carboni
 5. Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos
 6. Protecció ambiental i eficiència dels recursos
 7. Transport sostenible i eliminació d’estrangulaments en infraestructures clau de la xarxa
 8. Ocupació i suport a la mobilitat laboral
 9. Inclusió social i lluita contra la pobresa
 10. Educació, competències i formació continua
 11. Creació de capacitat institucional i eficiència en l'administració pública

Distribució dels recursos per eixos prioritaris cofinançats amb FEDER, d’acord amb el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020. Aprovat per la CE. Milers €.

Eixos prioritaris

Despesa total

Aportació FEDER

%

Eix 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

653.409

326.705

40%

Eix 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i el seu accés

120.365

60.182

7%

Eix 3: Millorar la competitivitat de les pimes

303.856

151.928

19%

Eix 4: Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni a tots els sectors

257.925

128.962

16%

Eix 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

263.943

131.971

16%

Assistència tècnica

17.369

8.684

1%

TOTAL

1.616.867

808.434

100%

El Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha elaborat en el marc de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020) i l’Estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020.

Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la internacionalització.

Quines operacions de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) estan cofinançades amb FEDER?

En el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,La Secretaria de Telecomunicacions Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) ha centrat la seva tasca d'agent facilitador per impulsar el desenvolupament de projectes TIC cofinançats en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En aquest cas, dins de l’objectiu estratègic de l’Agenda Digital a Catalunya, a 31 de desembre de 2017, estan previstes una vintena d'operacions, emmarcades dins l’Eix 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes, del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 que:

 • Tenen una afectació transversal a diferents àmbits de l’administració (Justícia, Agricultura, Ensenyament, Cultura, Empresa, Governació i Treball).

 • Compleixen alguna de les següents funcions: Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital; Desenvolupament de l'economia digital, incloent-hi el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses, o Promoció de l’administració electrònica i millora de la qualitat de la prestació de serveis públics.

La despesa elegible global per aquestes operacions es preveu uns 300M€, que suposarà una subvenció FEDER (50% de cofinançament) d'uns 150 M€.

Cal destacar les operacions de CONNECTIVITAT NGA GENCAT 2023 Indoor de 36,3M€ i CONNECTIVITAT NGA GENCAT 2023 Outdoor de 36M€, amb prioritat de despesa PI 2.1. i dins l’objectiu específic 2.1.1 de Fomentar el desplegament de les xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital. La despesa elegible global per aquestes operacions es preveu en 72,3M€ i una subvenció FEDER (50% de cofinançament) de 36,1 M€.

Podeu consultar les operacions programades clicant a l'enllaç "Programa Operatiu 2014-2020".

Data d'actualització:  12.07.2018