• Imprimeix

Delegat/da de protecció de dades (DPD)

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

Adreça de contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat

Data d'actualització:  24.05.2018