• Imprimeix

Càmeres de videovigilància

Videovigilància d'edificis

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

  1. Si accediu als edificis del Departament que tenen sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Videovigilància”, del qual és responsable la Direcció de Serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  2. La finalitat és la captació, gravació, transmissió, i emmagatzematge de les persones que accedeixen físicament a les dependències del Departament, per tal de garantir la seva seguretat i la dels seus béns.
  3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament  i sol·licitar-ne la limitació adreçant-vos al Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona.
  4. Les dades poden ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i als tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d’investigar actes il·lícits que hagin estat enregistrats en el camp de visió del sistema de videovigilància.

 

Data d'actualització:  30.05.2018