• Imprimeix

SIOP | Sistema d'indicadors d'ocupació pública

El Sistema d’indicadors d’ocupació pública (SIOP) té com a objectiu principal proporcionar informació sobre la configuració de l’ocupació pública a Catalunya i relacionar-la amb dades demogràfiques, de mercat laboral, de creixement econòmic i d’activitat.

Els indicadors, en funció de la seva utilitat i sempre que es disposi d’informació, es refereixen al conjunt de les administracions catalanes (Generalitat de Catalunya, administracions locals, universitats, sector públic, ens parlamentaris i organismes independents).

El SIOP es planteja com un sistema viu i en permanent revisió, per tant obert a la incorporació de nous indicadors d’ocupació pública, de caràcter general o per sectors d’activitat, que esdevinguin significatius.