• Imprimeix

Publicacions, informes i estudis

En aquest apartat es recullen els diferents informes elaborats per l'espai d'anàlisi de l'ocupació pública a partir de dades pròpies, obtingudes dels sistemes d’informació corporatius o a través d’enquestes, així com de dades produïdes per altres organismes. 

Ocupació pública en temps de crisi. Efectes de la Gran Recessió sobre el sistema català d’ocupació pública (Francisco Longo (dir.), Adrià Albareda (dir.), Tamyko Ysa, Manuel Férez, Susanna Salvador. Col·lecció Estudis de Recerca Digitals, EAPC)  
Estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors (Ocupadors Funció pública - Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)   

Data d'actualització:  23.02.2018