Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres codis de bones pràctiques vigents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.