• Imprimeix

Temaris

El temari és el programa sobre el qual versaran les proves selectives. La normativa sobre funció pública estableix que el temari ha d’estar publicat a les bases de la convocatòria, o bé que aquestes han de contenir la indicació del DOGC en què s'hagi publicat.

 

 
Part general
Subgrup Cos i escala Publicació temari
A1 Cos superior d'administració 30.07.2018
A1 Escala d'inspecció financera del cos superior 17.10.2018
A2 Cos de gestió d'administració 22.04.2009
C1 Cos administratiu 25.04.2008
C2 Cos auxiliar d'administració 07.07.2008
E Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració 31.07.2009

 

 

 
Part específica
Subgrup Cos i escala Publicació temari
A1 Cos superior d'administració, opció general
Cos superior d'administració, opció jurídica
Cos superior d'administració, opció econòmica
Cos superior d'administració, opció de prevenció

30.07.2018

A1 Cos superior d'administració, opció estadística 21.04.2010
A1 Escala d'inspecció financera del cos superior 10.07.2017
A2 Cos de gestió d'administració, opció general
Cos de gestió d'administració, opció de prevenció
22.04.2009

 

 
Part general
Subgrup Cos i escala Publicació temari
A1 Cos de titulació superior 01.10.2018
A2 Cos de diplomatura 01.10.2018
C1 Cos tècnic d'especialistes 27.06.2007
C2 Cos d'auxiliar tècnic 27.06.2007

 

 
Part específica
Subgrup Cos i escala Publicació temari
  Cossos de titulació superior  
A1 Arquitectura 28.12.2006
A1 Arxivística 23.02.2006
A1 Biologia 23.02.2006
A1 Educació física 28.01.2008
A1 Enginyeria agrònoma 28.01.2008
A1 Enginyeria de camins, canals i ports 28.06.2016
A1 Enginyeria de forests 23.02.2006
A1 Enginyeria de mines 28.12.2006
A1 Enginyeria de telecomunicacions 28.01.2008
A1 Enginyeria industrial 12.07.2017
A1 Enginyeria química 28.01.2008
A1 Geofísica 23.02.2006
A1 Geografia 28.01.2008
A1 Geologia 28.01.2008
A1 Inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica 26.09.2017
A1 Metges avaluadors 28.07.2016
A1 Patrimoni artístic, arqueologia 28.01.2008
A1 Patrimoni artístic, conservació de museus 14.10.2009
A1 Patrimoni artístic, patrimoni històric i arts plàstiques 13.10.2004
A1 Pedagogia 23.02.2006
A1 Psicologia 21.04.2010
A1 Planificació lingüística 23.02.2006
A1 Química 23.02.2006
A1 Salut pública 30.05.2007
A1 Veterinària 23.02.2006
  Cossos de diplomatura  
A2 Arquitectura tècnica 28.12.2006
A2 Biblioteconomia 23.02.2006
A2 Educació social 21.02.2018
A2 Enginyeria tècnica agrícola 28.01.2008
A2 Enginyeria tècnica d'obres públiques 28.01.2008
A2 Enginyeria tècnica de forests 23.02.2006
A2 Enginyeria tècnica de mines 28.12.2006
A2 Enginyeria tècnica de telecomunicacions 22.04.2009
A2 Enginyeria tècnica en topografia 30.10.2009
A2 Enginyeria tècnica industrial 28.12.2006
A2 Intèrprets informadors turístics 10.07.2009
A2 Salut pública 30.05.2007
A2 Treball social 24.03.2017
  Altres cossos  
C1 Cos tècnic d'especialistes. Analistes de laboratori 28.01.2008
C1 Cos tècnic d'especialistes. Delineació 28.12.2006
C2 Cos auxiliar tècnic. Auxiliars de clínica 22.04.1991
C2 Cos auxiliar tècnic. Auxiliars de laboratori 28.01.2008

 

 

 
Subgrup Cos i escala Publicació temari
A1 Intervenció 01.08.2014
A1 Advocacia 07.01.2016
Data d'actualització:  17.10.2018