• Imprimeix

Ordre d’actuació de les persones aspirants

L'article 17.j del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que les convocatòries i les seves bases han de contenir com a mínim, entre d'altres, l'ordre d'actuació de les persones aspirants segons el resultat del sorteig celebrat prèviament.

A fi de disposar amb caràcter previ de l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en les convocatòries de selecció que es duguin a terme durant l'any a l'empara de la normativa pressupostària vigent, la Direcció General de Funció Pública efectua anualment el sorteig de l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius corresponents.

RESOLUCIÓ GAH/86/2018, de 25 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2018.

RESOLUCIÓ GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017.

Data d'actualització:  15.02.2018