• Imprimeix

Oferta d’ocupació pública i convocatòries (oposicions)

Les ofertes d'ocupació pública que aprova el Govern s'executen per mitjà de les convocatòries dels diferents processos de selecció. En els processos competència de la Direcció General de Funció Pública, el sistema de selecció dels nous empleats públics és el concurs oposició, en què els aspirants han de superar unes proves i posteriorment se’ls valoren uns mèrits, tot d’acord amb les bases específiques. Aquestes convocatòries se solen anomenar amb la designació incompleta d’oposicions.