• Imprimeix

Enunciats dels exercicis d'anteriors convocatòries

Grup  Cos i escala Número de convocatòria
Publicació convocatòria Enunciats dels exercicis
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general
(Procés de selecció exclusiu de promoció interna)
222 22.06.2016 enllaç als enunciats
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general 167 03.04.2009
enllaç als enunciats
A1 Cos superior d'administració, escala superior d'administració general, opció estadística  194  09.06.2010 enllaç als enunciats 
A1 Cos superior d’administració, escala d’inspecció financera 130 09.03.2007 enllaç als enunciats
A2 Cos de gestió d'administració, escala de gestió d'administració general
(Procés de selecció exclusiu de promoció interna)
214

05.02.2015

enllaç als enunciats
A2 Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general 179 02.09.2009 enllaç als enunciats
C1 Cos administratiu, escala administrativa 160 01.07.2008 enllaç als enunciats
C2 Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa 192 09.06.2010 enllaç als enunciats
E Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració 161 03.09.2008 enllaç als enunciats
  Altres cossos      
A1 Cos d’advocacia 225 27.10.2016  enllaç als enunciats
A1 Cos d’intervenció 221 23.12.2015 enllaç als enunciats
A1 Cos de juristes criminòlegs (Promoció interna) 066 30.04.2003 enllaç als enunciats
A1 Cos de juristes criminòlegs (Torn lliure) 067 30.04.2003 enllaç als enunciats

 

Grup  Cos Número de convocatòria Publicació convocatòria Enunciats dels exercicis
  Cossos de titulació superior      
A1 Arquitectura 196 06.10.2010 enllaç als enunciats 
A1 Arxivística 178 03.12.2009 enllaç als enunciats
A1 Biologia 132 08.02.2007 enllaç als enunciats
A1 Educació física 183 12.01.2010 enllaç als enunciats 
A1 Enginyeria agrònoma 176 31.08.2009 enllaç als enunciats 
A1 Enginyeria de camins, canals i ports 226 20.10.2016 enllaç als enunciats
A1 Enginyeria de forests 134 08.02.2007 enllaç als enunciats
A1 Enginyeria de mines (Procés de selecció exclusiu de promoció interna) 224 16.03.2016 enllaç als enunciats
A1 Enginyeria de telecomunicacions 039 30.11.2001 enllaç als enunciats
A1 Enginyeria industrial 152 18.09.2007 enllaç als enunciats
A1 Enginyeria industrial (Procés de selecció exclusiu de promoció interna) 217 10.12.2015 enllaç als enunciats
A1 Enginyeria química 173 05.05.2009 enllaç als enunciats 
A1 Geofísica 201 02.12.2010 enllaç als enunciats 
A1 Geografia 162 03.09.2008 enllaç als enunciats
A1 Geologia 163 03.09.2008 enllaç als enunciats
A1 Inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica 177 31.08.2009 enllaç als enunciats
A1 Metge/essa avaluador/a 227 12.06.2017 enllaç als enunciats 
A1 Patrimoni artístic, arqueologia 180 12.01.2010 enllaç als enunciats 
A1 Patrimoni artístic, conservació de museus 181 12.01.2010 enllaç als enunciats 
A1 Patrimoni artístic, patrimoni històric i arts plàstiques 182 12.01.2010 enllaç als enunciats 
A1 Pedagogia 125 28.08.2006 enllaç als enunciats
A1 Planificació lingüística 202 02.12.2010 enllaç als enunciats 
A1 Psicologia 199 23.11.2010 enllaç als enunciats 
A1 Química 172 05.05.2009 enllaç als enunciats 
A1 Salut pública 185 09.07.2010 enllaç als enunciats 
A1 Veterinària 133 04.04.2007 enllaç als enunciats
  Cossos de diplomatura      
A2 Arquitectura tècnica 150 18.09.2007 enllaç als enunciats
A2 Biblioteconomia 143 08.02.2007 enllaç als enunciats
A2 Enginyeria tècnica agrícola 159 16.05.2008 enllaç als enunciats
A2 Enginyeria tècnica d’obres públiques 174 15.05.2009 enllaç als enunciats 
A2 Enginyeria tècnica de mines 156 18.09.2007 enllaç als enunciats
A2 Enginyeria tècnica de telecomunicacions 175 15.05.2009 enllaç als enunciats 
A2 Enginyeria tècnica en topografia 184 19.03.2010 enllaç als enunciats 
A2 Enginyeria tècnica forestal 135 08.02.2007 enllaç als enunciats
A2 Enginyeria tècnica industrial 155 18.09.2007 enllaç als enunciats
A2 Intèrprets informadors turístics 188 20.01.2010 enllaç als enunciats 
A2 Salut pública 164 03.09.2008 enllaç als enunciats
A2 Treball social 027 28.12.1999 enllaç als enunciats
  Altres cossos      
C1 Cos tècnic d’especialistes. Analistes de laboratori 193 09.06.2010 enllaç als enunciats 
C1 Cos tècnic d’especialistes. Delineació 197 06.10.2010 enllaç als enunciats 
C2 Cos auxiliar tècnic. Auxiliars de laboratori 198 27.10.2010 enllaç als enunciats 

 

Grup  Cos Número de convocatòria Publicació convocatòria Enunciats dels exercicis
A1 Cos superior d'inspectors tributaris 220 28.10.2015 enllaç als enunciats 
A2 Cos tècnic de gestors tributaris 119 18.04.2016 enllaç als enunciats

 

Data d'actualització:  10.10.2018