• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

El 4 d'agost de 2015, el Govern va ratificar el Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual, aprovat per la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. 

El document estableix un marc d'actuació i pretén ser una eina per prevenir, detectar i resoldre els casos d’assetjament sexual per eradicar aquestes conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen.

Per a la investigació dels casos, es van elaborar i aprovar uns instruments tècnics, tal com preveu el propi Protocol. Aquests instruments tècnics inclouen entrevistes a les persones afectades, és a dir, la persona presumptament assetjadora i la persona presumptament assetjada i, si escau, als testimonis i d'altres persones que tinguin informació rellevant sobre el cas. 

Data d'actualització:  05.05.2017