• Imprimeix

Polítiques socials

L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha posat especial èmfasi en integrar en les seves actuacions i en el seu funcionament una perspectiva social. En aquest sentit, la promoció de la igualtat d'oportunitats; la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; el foment de pràctiques per a la no discriminació; les iniciatives dirigides a la integració laboral de col·lectius amb dificultats, constitueixen, entre altres, actuacions que responen a aquesta voluntat.