• Imprimeix

Sondejos

Nota: Per imprimir aquesta taula, poseu en horitzontal o apaisat l'orientació del paper

DADES GENERALS CiU PSC-PSOE IC AP ERC CDS ALTRES
Institut Mostra Tipus Entr. Mitjà de comunicació % Dip % Dip % Dip % Dip % Dip % Dip % Dip
GABISE 2.425 Entr. Diari de Barcelona 21/02 45,9 69 36,6 52 8,1 10 4,4 4 2,2 0 1 0 1,8 0
IOPE-ETMAR 1.000 Telef. El Periódico 28/02 46,2 71 29,8 40 4,5 5 5,7 6 5,7 8 5,7 5 2,4 0
METRA/SEIS 1.800 Entr. El Independiente 12/03 44 68 30 41 9 10 6,5 9 4,5 5 3 2 3 0
GABISE 2.500 Entr. Diari de Barcelona 20/03 53,3 82 29,4 42 4,8 5 4,7 4 3,8 2 2 0 2 0
GABISE 2.500 Entr. Diari de Barcelona 24/04 46,5 74 30,2 45 6,6 7 5,2 6 4,3 2 2,8 1 4,4 0
SOFEMASA 1.000 Entr. La Vanguardia 26/04 47 69/72 29 40/43 5 06/07 6 07/08 6 5 4 03/05 3 0
IOPE-ETMAR 1.100 Tel./Entr. El Periódico 01/05 50,8 78 27,8 38 3,8 3 5,6 7 3,7 3 5,4 6 2,9 0
DEMOSCOPIA 1.600 Entr. El Pais 08/05 47,4 72/75 28,2 37/40 5,8 06/07/2008 6,4 07/09/2008 4,2 04/06/2008 4,2 04/06/2008 3,8 0
IOPE-ETMAR 2.800 Telef. El Periódico 22/05 50,2 78 27,9 38 6,3 7 5,3 6 3,4 3 4,2 3 2,7 0
SOFEMASA 1.659 Entr. La Vanguardia 22/05 48 73/76 29 39/41 6 07/08 6 07/08 4 04/05 3 0/2 4 0
DEMOSCOPIA 1.600 Entr. El Pais 22/05 49,3 73/76 27,7 38/40 5,4 06/07 6,1 07/09 3,1 0/3 3,6 02/03 4,8 0
EMOPUBLICA 1.000 Entr. DIARIO 16 22/05 45,5 70/75 28 37/40 9 08/11 7 08/10 3,5 02/03 3,5 02/03 3,5 0
RESULTATS 1988
29/05 45,72 69 29,78 42 7,76 9 5,3 6 4,1 6 3,83 3 2,81 0
Data d'actualització:  22.02.2008