• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

El repartiment d'escons: aplicació de la Llei d'Hondt

La llei d’Hondt és el procediment matemàtic que s’utilitza per distribuir els escons entre les candidatures a partir dels vots.
Exemple: municipi amb 9 regidors a repartir i 10 candidatures, i en el qual s’han emès 1.400 vots vàlids, distribuïts de la manera següent:

Partit A: 447 vots
Partit B: 277 vots
Partit C: 192 vots
Partit D: 170 vots
Partit E: 96 vots
Partit F: 82 vots
Partit G: 64 vots
Partit H: 37 vots
Partit I: 21 vots
Partit J: 8 vots
Vots en blanc: 6 vots

La barrera legal del 5% dels vots vàlids és 70; per tant, en el repartiment d’escons no es tindran en compte els partits G, H, I i J. En els vots obtinguts pels altres 6 partits s’aplica la llei d’Hondt, calculant els resultats de dividir el nombre de vots obtinguts per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, que són el nombre de regidors a escollir. Fent-ho obtenim els quocients següents: 
Vots/1
Vots/2
Vots/3
Vots/4
Vots/5
Vots/6
Vots/7
Vots/8
Vots/9
Partit A
447
223.5
149
111.75
89.4
74.5
63.86
55.88
49.67
Partit B
277
138.5
92.33
69.25
55.4
46.17
39.57
34.63
30.78
Partit C
192
96
64
48
38.4
32
27.43
24
21.33
Partit D
170
85
56.67
42.5
34
28.33
24.29
21.25
18.89
Partit E
96
48
32
24
19.2
16
13.71
12
10.67
Partit F
82
41
27.33
20.5
16.4
13.67
11.71
10.25
9.11

El repartiment quedaria de la manera següent:

 • El primer escó correspon al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 1 (447), que és la més alta.
 • El segon escó, al partit B, també per la xifra dels seus vots dividida per 1 (277), perquè és la xifra més alta després de l’anterior.
 • El tercer escó correspon un altre cop al partit A, que, amb la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (223.5), presenta la tercera xifra més alta.
 • El quart escó, al partit C (192).
 • El cinquè escó, al partit D (170).
 • El sisè és un altre cop per al partit A, que amb els seus vots dividits per 3 té la següent xifra més alta (149).
 • El setè és per al partit B, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (138.5).
 • El vuitè escó és per al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 4 (111.75).
 • I el novè i últim és per al partit C, per la xifra de vots obtinguts dividida per 2 (96).


Quan les xifres de dos quocients són iguals, s’atribueix l’escó a la candidatura que hagi obtingut més vots en total.