En aquest espai podeu consultar els informes elaborats per l’Oficina de Processos i Administració Electrònica (OPAE), relatius als procediments administratius competència dels departaments i organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya. Aquests informes s’han elaborat a partir de les dades existents al Catàleg Corporatiu de Processos (CCP). La informació del CCP s’ha estructurat en diversos fitxers Excel, per  facilitar una consulta àgil i ràpida. Amb aquest format també es permet exportar aquestes dades i reutilitzar-les, si s’escau.

Per a cadascun dels processos existents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es mostra informació relativa a:

  • Sentit del silenci
  • Recursos administratius que es poden interposar
  • Disponibilitat de tramitació en format electrònic  Data d'actualització:  14.11.2018