• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Relació de llocs de treball (RLT)

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Administració de la Generalitat.

En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.    

Resolució PDA/744/2019, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels departaments de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7841, de 27.03.2019)     

Annex- RLT Personal funcionari (DOGC núm. 7841, de 27.03.2019)

RLT Personal funcionari (RLT en format dades obertes. Data d'actualització: 21.01.2019)  

Actualització - RLT Personal funcionari (30.07.2019) 

Actualització - RLT Personal llocs del cos de bombers de la Generalitat (28.06.2019)    

RLT Personal funcionari-Cos de Mossos d'Esquadra (RLT en format dades obertes. Data d'actualització: 21.01.2019) 

Actualització - RLT Personal funcionari - Cos de Mossos d'Esquadra (30.07.2019)   


La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball  

L'RLT del personal funcionari es publica a Internet des del 13.07.2001         

Resolució PDA/745/2019, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal laboral dels departaments de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7841, de 27.03.2019)  

Annex- RLT Personal laboral (DOGC núm. 7841, de 27.03.2019)

RLT Personal laboral (RLT en format dades obertes. Data d'actualització: 21.01.2019) 

Actualització - RLT Personal laboral (28.06.2019)  


La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball   

L'RLT del personal laboral es publica a Internet des del 30.07.2001    

Resolució PDA/746/2019, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal eventual dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7841, de 27.03.2019)  

Annex- RLT Personal eventual (DOGC núm. 7841, de 27.03.2019)

RLT Personal eventual (RLT en format dades obertes. Data d'actualització: 21.01.2019)  

Actualització - RLT Personal eventual (28.06.2019)     


La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball 

L'RLT del personal eventual es publica a Internet des del 07.02.2002    

Data d'actualització:  31.07.2019