Innovació i talent
  • Imprimeix

Innovació i talent

 

La innovació en l’activitat i el funcionament de l’Administració a la Generalitat de Catalunya la impulsa InnoGent, un grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental format per professionals de la institució que té l'objectiu de millorar la prestació de serveis a la ciutadania.

InnoGent basa les seves actuacions en la gestió del talent de les persones que treballen a l'Administració de la Generalitat. L'estratègia d’innovació corporativa de la Generalitat parteix de l’aprofitament, talent i compromís de totes les persones que la conformen, a partir de la col·laboració i l’intercanvi d’idees, independentment del rol o posició desenvolupada per aquestes persones. 
 

 

Innoteca

La Innoteca recull pràctiques i projectes desenvolupats per unitats de l’Administració de la Generalitat que tenen o han tingut la consideració de pràctica innovadora, atenent els criteris tècnics i metodològics que regulen el funcionament d’aquest espai repositori.

Caixa d'eines

La Caixa d’eines és un espai en creixement on trobar informació de recursos utilitzats a unitats de la Generalitat de Catalunya per a generar activitat d’innovació i de millora organitzativa, emprats i administrats per personal de la pròpia organització