• Imprimeix

El Govern aprova la més gran oferta pública d’ocupació amb 15.000 places per enfortir l’estabilitat laboral en el si de la Generalitat

El Govern impulsa una oferta total d’ocupació de 30.000 places. Avui s’ha aprovat la convocatòria de 10.000 llocs de personal docent i 5.000 més de personal d’administració i tècnic. En el sector salut s’han convocat ja prop de 10.000 places i en faltaran 5.000 més de docents que es convocaran aquest 2019. Es vol així reduir la taxa de temporalitat per sota del 8% i estabilitzar la plantilla de la Generalitat. Mai abans la Generalitat havia aprovat una oferta pública tan àmplia a causa de les restriccions imposades per l’Estat en matèria de contractació en el sector públic

20/12/2018 14:12

El Govern ha aprovat avui una oferta d’ocupació pública de 15.018 places que té com a objectiu incrementar l’estabilitat de l’ocupació a l’Administració de la Generalitat. L’oferta inclou 10.010 places de funcionaris de cossos docents (mestres i professors) i 5.008 places més de personal d’administració i tècnic funcionari i laboral.

En total són 30.000 places. A les 15.000 d’avui, cal sumar les 9.307 ofertades per l’Institut Català de la Salut i 5.000 places més de mestres i professors que s’aprovaran en els propers mesos.

El Govern mai abans havia convocat una oferta tan àmplia, a causa de les restriccions imposades per l’Estat en matèria de contractació en el sector públic. Des del 2011, el govern espanyol limitava l’oferta d’ocupació pública i la incorporació de nou personal. No va ser fins el 2017, que la llei de pressupostos generals de l’Estat va obrir la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per a les administracions públiques, a fi d’estabilitzar l'ocupació temporal per a aquelles places ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.

Aquesta possibilitat es va concretar a Catalunya el 16 de juny del 2017 mitjançant un acord entre el Govern i els sindicats majoritaris en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública.

Més estabilitat, més qualitat i millor servei al ciutadà

L’oferta pública s’emmarca en el procés d’estabilització i consolidació de l’ocupació a l’Administració de la Generalitat amb l’objectiu de reduir per sota del 8% la taxa de temporalitat, avui situada en un 36%. D’aquesta manera, doncs, aquestes places no comporten un increment de la plantilla, sinó que es tracta de places ja existents que han estat ocupades de forma temporal i sense interrupció almenys des del 2013.

Les convocatòries dels processos de selecció es faran successivament a partir del 2019 i en el termini màxim de tres anys. El sistema de selecció serà el de concurs obert. Es valorarà, en la proporció que determini cada convocatòria, els serveis prestats en llocs d’igual o similar categoria i el nivell de les competències digitals, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent.