• Imprimeix

La Generalitat referma el seu compromís amb la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Incorpora 24 persones amb contracte laboral fix al Programa DIL, del qual ja formen part 95 treballadors i treballadores

09/10/2018 10:10

La Generalitat contractarà aquest mes d’octubre vint-i-quatre persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. Aquestes noves contractacions són el resultat d’un procés selectiu que s’empara en els principis de no-discriminació i d’igualtat d’oportunitats en l’accés a la funció pública de persones amb dificultats especials d’inserció.

El procés selectiu s’emmarca dins el Programa DIL, que és un programa pioner d’integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a la Generalitat de Catalunya. El programa s’adreça a persones que tenen com a mínim un 25% de discapacitat intel·lectual reconeguda, que poden accedir a un lloc de treball a la Generalitat mitjançant convocatòries específiques pel sistema de concurs de mèrits.

Amb la resolució d’aquesta darrera convocatòria, publicada avui al DOGC, el total de treballadors i treballadores que formaran part del Programa DIL seran 95 persones.

Els nous vint-i-quatre treballadors i treballadores, contractats en règim de personal laboral fix a diversos departaments de la Generalitat, s’incorporaran als seus llocs de treball a mitjan mes d’octubre, després d’haver dut a terme una formació inicial a l’Escola d’Administració Pública de Catralunya.

Aquesta formació, adaptada a les necessitats d'aquest col·lectiu, ha estat dissenyada per la Direcció General de la Funció Pública i l’Escola d’Administració Pública i versarà sobre diferents aspectes generals, amb l’objectiu que els nous treballadors i treballadores coneguin el funcionament general de la Generalitat i permetrà que la seva adaptació sigui més fàcil i adequada.

Així mateix, el personal tècnic en inserció laboral de la Direcció General de la Funció Pública farà un seguiment continu i individualitzat de cada treballador al llarg de la vida laboral que alguns d’ells ara inicien.