• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Plataforma d’innovació oberta AOC  

La iNNOtECA incorpora l’any 2018 la Plataforma d’innovació oberta AOC com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

Descripció 

La plataforma d'innovació oberta permet que una comunitat pugui participar en un repte aportant idees per a resoldre'l, votant les idees d'altres membres, recomanant la seva idea o altres idees, etc. Totes aquestes accions es realitzen amb el "ganxo" de la gamificació, ja que es parteix d'una bossa de "cibermonedes" que ens permet invertir en les idees, i en funció del seu èxit, la nostra inversió experimenta un retorn; també s'amplia la cartera en funció dels comentaris realitzats o altres accions.   

Elements innovadors/bones pràctiques 

Gamificació / Innovació oberta.  

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica    

Permet recollir diferents idees i solucions al problema o repte plantejat, així com la valoració d'aquestes per part dels usuaris i experts en el tema. D'aquesta manera es disposa de diferents punts de vista i enfocaments, escapant així de l'endogàmia creativa.  

Quin tipus d’innovació és?

☐ Producte (bé)   ☐ Producte (servei)   ☐ Organització/procés   ☐ Difusió   ☒ Estratègia

Any d’implementació

2017 

Unitat o àrea impulsora    

Consorci AOC  

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge    

Més informació (enllaços i adreces d’interès)       

Infografia sobre l'ús de l'eina              

Accés a la plataforma per veure'n els reptes           

Si teniu interès a trobar solució a algun repte vinculat a l’administració electrònica, podeu contactar amb el Consorci AOC per analitzar el vostre cas i possibilitar l’ús de la plataforma, oberta a les administracions públiques catalanes (innovacio@aoc.cat)

Número de fitxa: 5011   

Data d’elaboració de la fitxa: 9 de maig de 2018         

Permet recollir diferents idees i solucions al problema o repte plantejat, així com la seva valoració per part dels usuaris i experts en el tema.

Data d'actualització:  14.05.2018